JBoss Fuse 1- środowisko

Bez nazwy-3

Dzień dobry!
Nazywam się Łukasz i zaczynam przygodę z blogiem o „integracji aplikacji”. Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem oraz potraktować ten blog jako pomoc dla innych. W artykułach będę opisywał na podstawie przykładów w jaki sposób używać narzędzi oraz bibliotek do komunikacji pomiędzy systemami. Pojawi się również trochę pomysłów na temat architektury.

Czytaj dalej

Na dobry początek zajmę się narzędziem JBoss Fuse. Jest to platforma integracyjna wywodząca się z Apache Servicemix. Implementacja JBoss Fuse bazuje na: Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf, Fabric8.

W artykule zaprezentuję w jaki sposób:

  • zbudować środowisko do wytwarzania oprogramowania,
  • skonfigurować środowisko testowe oraz produkcyjne na którym będziemy uruchamiać aplikacje.

Diagram przedstawiony poniżej, prezentuję koncepcję konfiguracji środowisk do wytwarzania oprogramowania oraz wdrażania w środowisku testowym oraz produkcyjnym:

<div style=”width: 640px; height: 480px; margin: 10px; position: relative;”><iframe allowfullscreen frameborder=”0″ style=”width:640px; height:480px” src=”https://www.lucidchart.com/documents/embeddedchart/421d00b2-4c2a-4b64-95d9-dbfc8605e4b6″ id=”JywrcaLbUyT0″></iframe></div>

Szybko opisując diagram z konfiguracją środowisk:

  1. Praca zespołowa zespołowa opiera się o GIT.
  2. Do budowania aplikacji używany jest system Jenkins.
  3. Zbudowane artefakty wgrywane są do serwera Nexus.
  4. W JBoss Fuse zostanie skonfigurowany mechanizmem Fabric oraz połączenie do zdalnego repozytorium Nexus.
  • GIT

Opis i konfiguracja

  • Jenkins

Poniżej przedstawiam w jaki sposób przeprowadzić instalację Jenkins na serwerze ubuntu:

wget -q -O – https://jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add –
sudo sh -c ‘echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list’
sudo apt-get update
sudo apt-get install jenkins

Pod adresem https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Installing+Jenkins można odnaleźć instrukcję w jaki sposób zainstalować Jenkins na innych systemach.

  • Nexus

Instrukcja instalacji serwera nexus

mv nexus-2.11.4-01-bundle.tar /usr/local/

cd /usr/local/

tar -xvf nexus-2.11.4-01-bundle.tar

Jeżeli instalujesz nexus jak root to należy wykonać następujące instrukcje, ponieważ nexus nie powinien być uruchamiany za pomocą root`a:

sudo chown -R lukasz sonatype-work

sudo chown -R lukasz nexus

cd nexus/bin

./nexus start

  • JBoss Fuse

Opis i konfiguracja